کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

هشدار ایران درباره ماجراجویی احتمالی رژیم‌صهیونیستی

22 مهر 1400 ساعت 23:39


ادامه در:

http://www.bayanema.ir/news/85917


کد مطلب: 85920

آدرس مطلب :
https://www.bayanema.ir/news/85920/هشدار-ایران-درباره-ماجراجویی-احتمالی-رژیم-صهیونیستی

بيان ما
  https://www.bayanema.ir