کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

افزایش قیمت لبنیات برای جلوگیری از کشتار و قاچاق دام

22 مهر 1400 ساعت 23:48


ادامه در :

http://www.bayanema.ir/news/85908


کد مطلب: 85922

آدرس مطلب :
https://www.bayanema.ir/news/85922/افزایش-قیمت-لبنیات-جلوگیری-کشتار-قاچاق-دام

بيان ما
  https://www.bayanema.ir