کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

مقابله پدافند هوایی سوریه با اهداف متخاصم

22 مهر 1400 ساعت 23:49


ادامه در :

http://www.bayanema.ir/news/85907/


کد مطلب: 85923

آدرس مطلب :
https://www.bayanema.ir/news/85923/مقابله-پدافند-هوایی-سوریه-اهداف-متخاصم

بيان ما
  https://www.bayanema.ir