کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

جنگ با اسرائیل، درصورت لزوم برای نجات اسرا

22 مهر 1400 ساعت 23:51


ادامه در :


http://www.bayanema.ir/news/85906/

 


کد مطلب: 85924

آدرس مطلب :
https://www.bayanema.ir/news/85924/جنگ-اسرائیل-درصورت-لزوم-نجات-اسرا

بيان ما
  https://www.bayanema.ir