کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

قانون کار؛

در چه صورت تغییر شرایط کاری کارگران امکان پذیر است؟

28 آبان 1400 ساعت 12:39

در این گزارش به اینکه در چه صورت تغییر شرایط کاری کارگران امکان پذیر است پرداخته شده است.


به گزارش بیان ما ، در این گزارش به اینکه در چه صورت تغییر شرایط کاری کارگران امکان پذیر است پرداخته شده است.
پاسخ: اگر کارفرما بخواهد تغییر عمده‌ای در شرایط کار کارگران همانند تغییر محل کارگران، تعویض سمت کارگر، جا به جایی شیفت کاری کارگر، را ایجاد کند باید ابتدا موافقت کتبی کارگر را کسب کند و در صورت عدم موافقت کارگر، به اداره کار محل مراجعه کرده و بعد نسبت به تغییر شرایط کار اقدام کند.


کد مطلب: 89504

آدرس مطلب :
https://www.bayanema.ir/news/89504/صورت-تغییر-شرایط-کاری-کارگران-امکان-پذیر

بيان ما
  https://www.bayanema.ir